Navigatie

Brochure Bitron en Nelec

Brochure over Bitron video bij Nelec BV.

In 1991 nam Nelec de vertegenwoordiging van Bitron in Nederland over. In 1999 stapte Nelec over op het Spaanse Tegui, maar blijft bestaande Bitron installaties ondersteunen. Nelec heeft nog steeds alle know-how over Bitron in huis. Veel onderdelen zijn nog leverbaar en van veel projecten zijn nog schema’s voorhanden. Nelec biedt graag een vervangende installatie van BTicino aan.

Disclaimer
Nelec is een concurrent van Bitron en heeft geen enkele relatie met Bitron. Alle merken, logo’s, productnamen en -afbeeldingen van Bitron worden slechts gebruikt in vergelijking met de producten, die Nelec verhandelt.