• D 03/09/2015
    Datum van oplevering
  • B BTicino
    Het gerelateerde merk

Meer bouwvergunningen

In het tweede kwartaal van 2015 zijn er 15.000 vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwe huizen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014 en het hoogste aantal sinds 2009. De cijfers van het CBS zijn opnieuw een teken dat de woningmarkt aan het aantrekken is.

In bijna alle provincies steeg het aantal verleende vergunningen, in Noord-Holland waren het er zelfs bijna drie keer zo veel als vorig jaar. Alleen in Groningen daalde het aantal nieuwe vergunningen.

Het overgrote deel van de vergunningen ging naar bouwers voor de koopmarkt, zoals projectontwikkelaars. Zij waren goed voor ruim 11.000 vergunningen en hebben het niveau van voor de crisis nagenoeg bereikt.

Woningcorporaties en de overheid kregen bijna 2600 vergunningen. Bedrijven, stichtingen en particulieren die bouwen voor eigen gebruik kregen zo’n 1500 vergunningen. Hun bouwlust ligt nog niet op het niveau van voor de crisis.