• D 04/09/2019
    Datum van oplevering

Kabinet pakt wooncrisis aan

Het kabinet trekt miljarden uit om de wooncrisis te bestrijden. Er komt een fonds met een miljard euro aan subsidies voor gemeenten die nieuwbouwprojecten starten en er word gesneden in de verhuurdersheffing die woningbouwverenigingen moeten afdragen.
Volgens minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is er landelijk gezien nu een tekort van bijna 300.000 woningen, zo meldt De Volkskrant. De coalitie spreekt daarom nu van een ‘wooncrisis’.
Het kabinet overweegt verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek tot nul of tot 30%.