• D 03/07/2019
    Datum van oplevering

Play Station Sloterdijk

Het pand van Nelec staat in de wijk Sloterdijk aan de westkant van Amsterdam. Centraal in het bedrijventerrein ligt Station Sloterdijk.

Play Station Sloterdijk is een nieuwe kunstroute rondom Station Sloterdijk. Speciaal voor deze kunstmanifestatie hebben zowel jonge als toon-aangevende kunstenaars site-specifieke werken in de openbare ruimte ontwikkeld. De hele zomer vinden er verschillende activiteiten plaats en worden rondleidingen georganiseerd.

Play Station Sloterdijk onderzoekt de toekomst van Sloterdijk als een nieuw stadsdeel door middel van experiment, speculatie en verbeelding. De kunstroute neemt de mens als spelend wezen tot onderwerp en leidraad van het gehele programma. Spelen vormt immers het fundament van hoe wij ons als mens ontwikkelen en hoe wij gezamenlijk de samenleving tot stand brengen.