• D 20/09/2017
    Datum van oplevering
  • B BTicino
    Het merk waar het over gaat

BTicino denkt mee

BTicino is een van de grootste fabrikanten van deurcommunicatie ter wereld. Het bedrijf heeft vestigingen in ruim 60 landen. Van al die landen vormt Nelec natuurlijk niet de grootste afzetmarkt. Zo is bijvoorbeeld thuismarkt Italië onvoorstelbaar groot. Maar BTicino doet wel zijn best voor Nederland…

Speciale uitleg voor Nederlandse markt
deurstations met keypad, zoals de Serie 140V en de Serie 160V hebben een LCD graphic display, die met een soort filmpje de bezoeker uitlegt hoe je moet aanbellen. Je kan aanbellen door te scrollen door een lijst met woningen of door het huisnummer in te toetsen. In beide gevallen moet je om aan te bellen op ‘OK’ drukken. Raar genoeg was er alleen maar een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je moet scrollen. In Nederland wil de bezoeker het huisnummer intoetsen en daar was helemaal geen uitleg voor. Nu komt BTicino met een tweede filmpje, waarin uitgelegd wordt hoe je moet aanbellen met het huisnummer. De keuze tussen beide filmpjes wordt gemaakt in de instellingen. Nelec stelt vanaf september 2017 alle keypad-deurstations in op bellen met huisnummer. Oudere Serie 140 en Serie 160 deurstations moeten een nieuwe firmware krijgen om dat ook te kunnen. Neem contact op met Nelec voor de mogelijkheden.

Scrollen met of zonder naam
Nelec raadt aan om alleen huisnummers in de Serie 140V en Serie 160V te programmeren. Het is mogelijk de achternamen van bewoners in het deurstation te zetten, maar dat moet dan wel bijgehouden worden bij mutaties. Als er een nieuwe bewoner komt, moet er een naam in het deurstation gewijzigd worden. Dat kan via het toetsenbord, maar dat is omslachtig. Het gaat veel makkelijker door een laptop aan te sluiten, maar dan moet het deurstation opengemaakt worden. De USB zit aan de voorkant achter het front. De vraag is of de beheerder dit kan. Als er een installateur wordt ingeschakeld, moet die zijn kosten in rekening brengen. Het is uiteindelijk eenvoudiger alleen de huisnummer d’r in te zetten, omdat die hetzelfde blijven.