• D 13/12/2015
    Datum van oplevering
  • B BTicino
    Het merk waar het over gaat

Deuropener Doetinchem doet het niet

De technische dienst van Nelec is vorige week naar een storing in Doetinchem geweest. Een storing wordt veroorzaakt meestal door een defect component, defecte bedrading of foutieve montage. Bij het project in Doetinchem was er iets anders aan de hand.

De klacht
De bewoners hadden gemeld dat de deuropener het soms wel en soms niet deed.

Bezoek technische dienst
Bij het bezoek van de technische dienst van Nelec, waarvoor overigens geen kosten in rekening worden gebracht, bleek de deur niet goed open te gaan. Een simpele test wees uit, dat de deuropener zelf het wel goed deed. De hele BTicino deurvideo installatie was netjes aangesloten en functioneerde ook naar behoren. De aansturing voor de deuropener was in orde.

Probleem gevonden
De installateur bleek een zware deuropener met politiekeurmerk Veilig Wonen gebruikt te hebben. Zo’n deuropener trekt bijna een halve Ampère, terwijl het deurstation maximaal 300 mA levert. het deurstation ontlaadt een condensator om de deuropener te openen, omdat er in het systeem geen 12 Volt wisselspanning aanwezig is. Normaal gesproken werkt dat prima, maar bij zo’n zware deuropener ontlaadt de condensator zo snel, dat het bezoek geen tijd heeft om de deur te openen.

De oplossing
Er zijn twee mogelijkheden: of de DZ-rel (zie afbeelding) gebruiken en een aparte 12 Vac trafo gebruiken om de deuropener te voeden of een gewone deuropener monteren. De installateur koos voor die laatste oplossing.

Welke les trekt Nelec hier uit?
In het schema van het deurstation staat, dat deze continu niet meer dan 250 mA levert, maar je kan niet verwachten dat de monteur alles leest. Het is de vraag of het helpt als er in het principeschema staat: maximaal 250 mA. Nelec zou het ook in de offertes kunnen zetten. Dit probleem komt niet veel voor, dus Nelec houdt het nog even in beraad.