• D 16/09/2019
    Datum van oplevering
  • B BTicino
    Het merk waar het over gaat

Opdracht Deventer 42 woningen

Nelec heeft opdracht gekregen voor een BTicino deurvideo voor nieuwbouw project De Hardonk in Deventer. Bij de ingang komt een Serie 140V deurstation en de 42 woningen krijgen ieder een M-40 videofoon. De technische dienst van Nelec overlegt met de installateur, hoe de kabels door het gebouw gaan lopen en maakt dan een schema op maat.
Opdrachtgever
HSA i.s.m. GETGRIPP
Architect
Architecten_Lab
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

De systematische opbouw en de structuur van het pand vormden onze uitgangspunten voor de waardering en herbestemming van het gebouw. Door deze structuur een sterkere verticale geleding mee te geven, ontstaat meer aansluiting met de omliggende vooroorlogse architectuur, zoals het naastgelegen postkantoor uit 1906.

Geschiedenis
Het kantoorcomplex ‘De Hardonk’ op de hoek van de Gibsonstraat en de Smedenstraat kent een rijke geschiedenis. De familie Hardonk had op deze locatie meerdere panden in gebruik als autobedrijven. Het kantoorpand staat op de rand van de 19e eeuwse binnenstad en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. Het is een kenmerkend tijdsbeeld van architect Jon Kristinsson uit eind jaren tachtig. Lange tijd heeft het gebouw dienst gedaan als kantoor van de gemeente en was de laatste jaren van gebruik het kantoor van het UWV.